Просвітницька діяльність

Загальні відомості

Народицьке учнівське лісництво організоване на базі Народицької середньої школи в 2006 році.
Учнівське лісництво розташоване на території Народицького лісництва ДП „Народицький спецлісгосп". За ним закріплений квартал № 133 загальною площею 61 га.
В діяльності учнівського лісництва приймають участь учні 7-12 класів, усього 15 учнів. Члени лісництва залучаються до виконання таких робіт: заготовка шишок сосни звичайної, розвішування шпаківень, охорона мурашників.

Природно-кліматичні умови

Згідно з лісорослинним районуванням територія лісництва відноситься до району Центрального Полісся. Клімат у районі розташування лісництва помірно-континентальний і характеризується м'якою зимою, теплим літом. Тривалість вегетаційного періоду 198 днів середньомісячна температура повітря +6.4°С. Максимальна температура +36.5°С, мінімальна -33.5°С. Середньорічна кількість опадів становить 546мм. Вітри переважають ПдЗ, ПнЗ направлень. Пізні весняні заморозки можливі до 25 травня, а ранні осінні - з 20 вересня. В цілому клімат району розташування лісництва сприятливий для успішного зростання таких деревних та чагарникових порід, як сосна звичайна, береза, крушина, горобина звичайна.
Рельєф розташування лісництва рівнинний. Переважаючі типи грунтів - дерново-підзолисті (90%), торф'яно-підзолисті розміщені в долинах річок, пониженнях.
Ліси лісництва виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші корисні функції

Коротка характеристика лісового фонду

Лісовий фонд, закріплений за учнівським лісництвом, відноситься до категорії лісів, заказник місцевого значення.
Розподіл його загальної площі за категоріями земель такий: площа лісових земель становить 59.9га, в тому числі: вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 58.6га, незімкнуті лісові культури 0.7га, не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 1.3га. Нелісові землі складають 1.1 га і представлені переважно болотами.
Панівними деревними породами на території учнівського лісництва є: сосна 90%, береза 6%, вільха 4%. За віковою структурою найбільшу питому вагу становлять середньовікові насадження 74%. Тривалість класів віку для переважаючої більшості деревних порід складає 10 років, для тополі, верби, акації - 5 років.
Загальний запас насаджень складає 16.41тис.м3. Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель становить 4.5 м3.