Поліпшення якісного складу лісів

Площа ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» станом на  1.01.19 року становить 65315 га, з них вкриті лісовою рослинністю 57736 га. 
В 2019 році лісокористування спецлісгоспу становить 178519м3,  що складає : головне користування - 59%, рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи - 41%. В загальному лісокористування з 1 га становить 3,09м3, використання середнього приросту деревини по загальній масі 80%.
Розмір рубок формування та оздоровлення лісів та інші рубки плануються згідно з матеріалами лісовпорядкування та натурного обстеження насаджень. План проведення  у 2019 році по площі виконано на 141%.
Мета проведення рубок формування та оздоровлення лісів досягнута. Негативних наслідків від проведення рубок не виявлено.
На основі актів лісопатологічного обстеження та матеріалів відводів Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства було надано пропозиції на проведення суцільних санітарних рубок: №05.2-12/98 від 18.01.2019р. – 46,5га
№05.2-12/305 від 25.02.2019р. – 45,2га
№05.2-12/542 від 05.04.2019р. – 53,5га
№05.2-12/960 від 04.07.2019р. – 3,2га
№05.2-12/965 від 04.07.2019р. – 23,5га
№05.2-12/1257 від 03.09.2019р. – 43,4га
№05.2-12/1566 від 15.11.2019р. – 8,4га
 
У 2019 році було проведено заготівлю другорядних лісових матеріалів – новорічних сосон, на новорічних плантаціях підприємства, в кількості 880шт, всі вони були реалізовані.
 

Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства в 2019 році ДП "Народицьке СЛГ"

Назва рубок Площа, га Загальний запас Із граф "4", "5" ліквідний запас Із граф "6", "7" ділової деревини
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Рубки формування і оздоровлення лісів, інші заходи з формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 1087 1127 52229 72808 42813 61002 13840 24401
у тому числі: рубки догляду - усього 300 301 3782 3796 813 826 40 40
з них:
освітлення 72 72 748 748
прочищення 130 131 1631 1632
проріджування 98 98 1403 1416 813 826 40 40
прохідні рубки
інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства - усього 787 826 48447 69012 42000 60176 13800 24361
у тому числі: санітарні рубки - усього 660 696 47185 67785 42000 60176 13800 24361
з них: вибіркові санітарні рубки 600 572 33700 34770 30000 31015 9000 12568
суцільні санітарні рубки 60 124 13485 33015 12000 29161 4800 11793
лісовідновні рубки
рубки переформування
рубки пов’язані з реконструкцією деревостанів
інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства, усього 127 130 1262 1227 0 0 0 0
очищення захаращеності
рубки, пов’язані з прокладанням та розчищенням квартальних просік, га/км 3/7 6/15 50 41
рубки, пов’язані із створенням і влаштуванням протипожежних розривів
освітлення в незімк.л/к 124 124 1212 1186
решта інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства - усього 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі із решти інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства: рубка поодиноких дерев в лісових насадженнях, запроектованих лісовпорядкуванням
розширення лісових доріг лісогосподарського призначення від деревної і чагарникової рослинності - суцільне
розчищення л\г доріг від деревної та чагарникової рослинності (вибіркове)
догляд за протипожежними розривами - розчистка від деревно-чагарникової рослинності протипожежних розривів, створених в минулі роки (вибіркове) га/км
догляд за гідролісомеліоративною системою - розчистка меліоративного каналу від деревної та чагарникової рослинності
вирубка дерев небажаних порід на території рекреаційного пункту
розчистка лісовкритих земель для облаштування навантажувального майданчика
заходи, здійснені для дотримання правил техніки безпеки на лісосічних роботах - вирубка небезпечних дерев в лісових насадженнях, суміжних з лісосіками головного користування
розчистка території лісового розсадника
догляд за лісонасінневими діялнками
розчистка лісонасінневої плантації 1 порядку
рубка модельних дерев
догляд за плодовими садками
розчистка території садиб лісгоспів, лісництв
рубка вітровальних дерев
рубка під будівн. лісовозн дороги
вируб. хворосту в незімкн. л/к після пожежі
розчищення л/г доріг від деревної та чагарникової рослинності - вибіркове га/км
розчистка придорож. смуг-виб.
2. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 0 0 0 0 0 0 0 0
розширення ЛЕП га/км
Разом усіх видів рубок 1087 1127 52229 72808 42813 61002 13840 24401