Поліпшення якісного складу лісів

Площа ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» станом на  1.01.20 року становить 65315 га, з них вкриті лісовою рослинністю 59951 га. 
В 2020 році лісокористування спецлісгоспу становить 202507м3,  що складає : головне користування - 48%, рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи - 52%. В загальному лісокористування з 1 га становить 3,38м3, використання середнього приросту деревини по загальній масі 86%.
 

Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства в 2020 році ДП "Народицьке СЛГ"

Назва рубок Площа, га Загальний запас Із граф "4", "5" ліквідний запас Із граф "6", "7" ділової деревини
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Рубки формування і оздоровлення лісів, інші заходи з формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 1056 1611 47578 105463 38420 87533 10355 43212
у тому числі: рубки догляду - усього 288 324 3023 3305 198 248 0 0
з них:
освітлення 105 117 909 966
прочищення 133 146 1392 1567
проріджування 50 61 722 772 198 248
прохідні рубки
інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства - усього 768 1287 44555 102158 38222 87285 10355 43212
у тому числі: санітарні рубки - усього 580 1071 43000 99123 38222 86322 10355 43167
з них: вибіркові санітарні рубки 500 972 25000 68636 22222 59839 5555 30218
суцільні санітарні рубки 80 99 18000 30487 16000 26483 4800 12949
лісовідновні рубки
рубки переформування
рубки пов’язані з реконструкцією деревостанів
інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства, усього 188 216 1555 3035 0 963 0 45
очищення захаращеності
рубки, пов’язані з прокладанням та розчищенням квартальних просік, га/км / 2/5 21
рубки, пов’язані із створенням і влаштуванням протипожежних розривів
освітлення в незімк.л/к 188 193 1555 1592
решта інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства - усього 0 21 0 1422 0 963 0 45
у тому числі із решти інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства: рубка поодиноких дерев в лісових насадженнях, запроектованих лісовпорядкуванням
розширення лісових доріг лісогосподарського призначення від деревної і чагарникової рослинності - суцільне
розчищення л\г доріг від деревної та чагарникової рослинності (вибіркове)
догляд за протипожежними розривами - розчистка від деревно-чагарникової рослинності протипожежних розривів, створених в минулі роки (вибіркове) га/км
догляд за гідролісомеліоративною системою - розчистка меліоративного каналу від деревної та чагарникової рослинності
вирубка дерев небажаних порід на території рекреаційного пункту
розчистка лісовкритих земель для облаштування навантажувального майданчика
заходи, здійснені для дотримання правил техніки безпеки на лісосічних роботах - вирубка небезпечних дерев в лісових насадженнях, суміжних з лісосіками головного користування
розчистка території лісового розсадника
догляд за лісонасінневими діялнками
розчистка лісонасінневої плантації 1 порядку
рубка модельних дерев
догляд за плодовими садками
розчистка території садиб лісгоспів, лісництв
рубка вітровальних дерев
рубка під будівн. лісовозн дороги
вируб. хворосту в незімкн. л/к після пожежі
розчищення л/г доріг від деревної та чагарникової рослинності - вибіркове га/км
розчистка придорож. смуг-виб. 21 1422 963 45
2. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 0 17 0 316 0 285 0 105
розширення ЛЕП га/км 17 316 285 105
Разом усіх видів рубок 1056 1628 47578 105779 38420 87818 10355 43317