Поліпшення якісного складу лісів

В 2017 році лісокористування спецлісгоспу становить 165207м3,  що складає : головне користування - 61%, рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 39%.
В загальному лісокористування з 1 га становить 2,93м3, використання середнього приросту деревини по загальній масі 64,1%
В цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів в 2017 році по площі виконано на 141%.
При запланованому до рубання загальному  обсязі деревини 18,06 тис. м3 було фактично заготовлено 63,76 тис.м3 (353%).
Мета проведення  рубок формування та оздоровлення лісів досягнута. Негативних наслідків від проведення рубок  не виявлено.
Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.
На основі  актів лісопатологічного обстеження та матеріалів відводів Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства було видано дозволи на проведення суцільних санітарних рубок:
№02.2-12/1295 від 28.08.2017р.- 4,5га
№02.01-15/128 від 09.10.2017р.- 22,9га
В зв’язку з лісогосподарською необхідністю та для дотримання правил ОП і ТБ, було проведено розчищення лісових доріг - вибіркове на площі 6га.

Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів в 2017 році становили 5 368,9 тис. грн.  Середні прямі витрати на заготівлю 1 м3 деревини від рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок склали 84,21 грн. Витрати коливаються в залежності від структури видів рубки та вартості робіт і матеріалів.
У 2017 році спецлісгоспом було проведено заготівлю другорядних лісових матеріалів – новорічних сосон, на новорічних плантаціях в кількості 3277шт, всі вони були реалізовані.

Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства в 2017 році ДП "Народицьке СЛГ"

Назва рубок Площа, га Загальний запас Із граф "4", "5" ліквідний запас Із граф "6", "7" ділової деревини
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Рубки формування і оздоровлення лісів, інші заходи з формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 1025 1448 18064 63758 12596 53206 1870 12118
у тому числі: рубки догляду - усього 490 490 9226 9282 5583 5779 474 475
з них:
освітлення 72 72 510 510
прочищення 130 130 1199 1199
проріджування 118 118 1781 1790 791 791 26 27
прохідні рубки 170 170 5736 5783 4792 4988 448 448
інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства - усього 535 958 8838 54476 7013 47427 1396 11643
у тому числі: санітарні рубки - усього 400 818 8000 53623 6960 47378 1392 11641
з них: вибіркові санітарні рубки 400 806 8000 49840 6960 43998 1392 10534
суцільні санітарні рубки 12 3783 3380 1107
лісовідновні рубки
рубки переформування
рубки пов’язані з реконструкцією деревостанів
інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства, усього 135 140 838 853 53 49 4 2
очищення захаращеності 10 11 50 53 44 46
рубки, пов’язані з прокладанням та розчищенням квартальних просік, га/км 2/5 3/7 10 29
рубки, пов’язані із створенням і влаштуванням протипожежних розривів
освітлення в незімк.л/к 120 120 768 768
решта інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства - усього 3 6 10 3 9 3 4 2
у тому числі із решти інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства: рубка поодиноких дерев в лісових насадженнях, запроектованих лісовпорядкуванням
розширення лісових доріг лісогосподарського призначення від деревної і чагарникової рослинності - суцільне
розчищення л\г доріг від деревної та чагарникової рослинності (вибіркове) 3 6 10 3 9 3 4 2
догляд за протипожежними розривами - розчистка від деревно-чагарникової рослинності протипожежних розривів, створених в минулі роки (вибіркове) га/км
догляд за гідролісомеліоративною системою - розчистка меліоративного каналу від деревної та чагарникової рослинності
вирубка дерев небажаних порід на території рекреаційного пункту
розчистка лісовкритих земель для облаштування навантажувального майданчика
заходи, здійснені для дотримання правил техніки безпеки на лісосічних роботах - вирубка небезпечних дерев в лісових насадженнях, суміжних з лісосіками головного користування
розчистка території лісового розсадника
догляд за лісонасінневими діялнками
розчистка лісонасінневої плантації 1 порядку
рубка модельних дерев
догляд за плодовими садками
розчистка території садиб лісгоспів, лісництв
рубка вітровальних дерев
рубка під будівн. лісовозн дороги
вируб. хворосту в незімкн. л/к після пожежі
розчищення л/г доріг від деревної та чагарникової рослинності - вибіркове га/км
розчистка придорож. смуг-виб.
2. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 0 0 0 0 0 0 0 0
розширення ЛЕП га/км
Разом усіх видів рубок 1025 1448 18064 63758 12596 53206 1870 12118