Лісовідновлення

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення близько 350га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.
Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і залишення під природне поновлення.

Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2017 рік

№ пп Вид робіт Обсяги робіт
2017 рік
План Факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 400 424
2 Створення лісових культур: посадкою, га 400 424
3 Залишено під природне поновлення 110 110
Всього лісовідновлення 450 497
4 Доповнення лісових культур та ввід , га 100 352
5 Догляд за лісовими культурами, га 1100 1160
6 Заготівля лісового насіння, кг 350 360
в т.ч. сосна 140 150
ялина - -
дуб 200 200
інші 10 10
7 Вирощування садивного матеріалу, га 0,9 0,9
8 Вирощено стандартних сіянців, тис. шт 2700 2703
Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2017 році склали 2496,0 тис. грн. Таким чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 5886,79 грн.
Дані таблиці свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання майже по всіх показниках перевиконані.
Садивний матеріал вирощується на тимчасових лісових розсадниках та в теплицях які знаходяться в кожному лісництві.