Середня щорічна площа фонду лісовідновлення близько 300га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.
Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і залишення під природне поновлення.

Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2020 рік

№ пп Вид робіт Обсяги робіт
2020 рік
План Факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 345 424
2 Створення лісових культур: посадкою, га 360 385
3 Залишено під природне поновлення 65 52
Всього лісовідновлення 425 437
4 Доповнення лісових культур та ввід , га 50 135
5 Догляд за лісовими культурами, га 1100 1122
6 Заготівля лісового насіння, кг 330 530
в т.ч. сосна 100 100
ялина - -
дуб 200 400
інші 30 30
7 Вирощування садивного матеріалу, га 0,6 0,8
8 Вирощено стандартних сіянців, тис. шт 1500 2282
Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2020 році склали 2989,5 тис. грн. Таким чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 7764,94 грн.
Дані таблиці свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання майже по всіх показниках перевиконані.
Садивний матеріал вирощується на тимчасових лісових розсадниках та в теплицях які знаходяться в кожному лісництві.