Лісовідновлення

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення близько 300га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.
Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і залишення під природне поновлення.

Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2019 рік

№ пп Вид робіт Обсяги робіт
2019 рік
План Факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 300 327
2 Створення лісових культур: посадкою, га 300 312
3 Залишено під природне поновлення 50 51
Всього лісовідновлення 350 363
4 Доповнення лісових культур та ввід , га 100 135
5 Догляд за лісовими культурами, га 1100 1122
6 Заготівля лісового насіння, кг 370 570
в т.ч. сосна 140 140
ялина - -
дуб 200 400
інші 30 30
7 Вирощування садивного матеріалу, га 0,6 0,6
8 Вирощено стандартних сіянців, тис. шт 1500 1729
Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2019 році склали 2210,3 тис. грн. Таким чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 7084,29 грн.
Дані таблиці свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання майже по всіх показниках перевиконані.
Садивний матеріал вирощується на тимчасових лісових розсадниках та в теплицях які знаходяться в кожному лісництві.